Quần bò cũ "lên đời" thành các phụ kiện thời trang "sang, xịn, mịn"

Hải Yến tái chế quần bò cũ thành các sản phẩm thời trang.
Hải Yến tái chế quần bò cũ thành các sản phẩm thời trang.
Hải Yến tái chế quần bò cũ thành các sản phẩm thời trang.
Lên top