THỪA THIÊN HUẾ:

Phòng khử khuẩn di động miễn phí cho người dân giữa mùa dịch COVID-19

Anh Quang hướng dẫn người dân sử dụng trong Phòng khử khuẩn toàn thân di động.
Anh Quang hướng dẫn người dân sử dụng trong Phòng khử khuẩn toàn thân di động.
Anh Quang hướng dẫn người dân sử dụng trong Phòng khử khuẩn toàn thân di động.
Lên top