Phòng khám 0 đồng của thầy Phúc

Lầu trên phòng khám của ông Nguyễn Văn Phúc lúc nào cũng có 5-6 tấn thuốc. 
Ảnh: N.Tri
Lầu trên phòng khám của ông Nguyễn Văn Phúc lúc nào cũng có 5-6 tấn thuốc. Ảnh: N.Tri
Lầu trên phòng khám của ông Nguyễn Văn Phúc lúc nào cũng có 5-6 tấn thuốc. Ảnh: N.Tri
Lên top