Ông tổ trưởng dân phố phường Hòa Khánh Nam

Ông Nguyễn Thiện Sinh. Ảnh: Mai Hương
Ông Nguyễn Thiện Sinh. Ảnh: Mai Hương
Ông Nguyễn Thiện Sinh. Ảnh: Mai Hương
Lên top