Ông lão 74 tuổi bỏ tiền xây thư viện, mở lớp học tình thương cho trẻ nhỏ

Ông Nguyễn Đăng Được bên thư viện sách cho trẻ em xóm phao. Ảnh: Kim Anh
Ông Nguyễn Đăng Được bên thư viện sách cho trẻ em xóm phao. Ảnh: Kim Anh
Ông Nguyễn Đăng Được bên thư viện sách cho trẻ em xóm phao. Ảnh: Kim Anh
Lên top