Nụ cười của Nhã mãi vẹn nguyên

Sinh viên Nguyễn Văn Nhã đã quên mình cứu bạn. Ảnh: N.V
Sinh viên Nguyễn Văn Nhã đã quên mình cứu bạn. Ảnh: N.V
Sinh viên Nguyễn Văn Nhã đã quên mình cứu bạn. Ảnh: N.V
Lên top