Nữ Chủ tịch Công đoàn may khẩu trang phát miễn phí cho người dân

Cô Thắm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Xuân Hải tự may khẩu trang rồi phát miễn phí cho người dân
Cô Thắm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Xuân Hải tự may khẩu trang rồi phát miễn phí cho người dân
Cô Thắm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Xuân Hải tự may khẩu trang rồi phát miễn phí cho người dân
Lên top