Nữ bác sĩ tới tuổi nghỉ hưu, vẫn xin ở lại chống dịch COVID-19

Lên top