Nữ “anh hùng” gom tình yêu cho voọc Sơn Trà

Nữ anh hùng đa dạng sinh học Lê Thị Trang bên bức tranh Voọc chà vá chân xám Sơn Trà. Ảnh: Chia Tan
Nữ anh hùng đa dạng sinh học Lê Thị Trang bên bức tranh Voọc chà vá chân xám Sơn Trà. Ảnh: Chia Tan
Nữ anh hùng đa dạng sinh học Lê Thị Trang bên bức tranh Voọc chà vá chân xám Sơn Trà. Ảnh: Chia Tan
Lên top