“Nồi cháo Thạch Sanh” thiện nguyện ở Nam Giang

"Nồi cháo Thạch Sanh" thiện nguyện của Hội Tình nguyện Nam Giang chia sẻ cùng đồng bào các dân tộc Cơ Tu, Giẻ Triêng suốt bảy năm qua. (ảnh TT)
"Nồi cháo Thạch Sanh" thiện nguyện của Hội Tình nguyện Nam Giang chia sẻ cùng đồng bào các dân tộc Cơ Tu, Giẻ Triêng suốt bảy năm qua. (ảnh TT)
"Nồi cháo Thạch Sanh" thiện nguyện của Hội Tình nguyện Nam Giang chia sẻ cùng đồng bào các dân tộc Cơ Tu, Giẻ Triêng suốt bảy năm qua. (ảnh TT)
Lên top