Niềm vui ở tiệm cắt tóc miễn phí xe ôm, CNLĐ nghèo Hải Phòng

Hoạt động cắt tóc miễn phí trên đường Võ Nguyên Giáp (Hải Phòng). Ảnh MD
Hoạt động cắt tóc miễn phí trên đường Võ Nguyên Giáp (Hải Phòng). Ảnh MD
Hoạt động cắt tóc miễn phí trên đường Võ Nguyên Giáp (Hải Phòng). Ảnh MD
Lên top