Những người vận chuyển nghĩa tình giữa mùa dịch COVID-19

Hỗ trợ vận chuyển đồ từ thiện miễn phí. Ảnh: Minh Tuấn
Hỗ trợ vận chuyển đồ từ thiện miễn phí. Ảnh: Minh Tuấn
Hỗ trợ vận chuyển đồ từ thiện miễn phí. Ảnh: Minh Tuấn
Lên top