Những người trẻ "nghiện" nhặt rác

Những người trẻ nghiện nhặt rác Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Những người trẻ nghiện nhặt rác Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Những người trẻ nghiện nhặt rác Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top