Những người đội nắng, “canh gác” không công, bảo vệ khỉ Sơn Trà

Những người đội nắng, “camh gác” không công cho khỉ Sơn Trà. Ảnh: TT
Những người đội nắng, “camh gác” không công cho khỉ Sơn Trà. Ảnh: TT
Những người đội nắng, “camh gác” không công cho khỉ Sơn Trà. Ảnh: TT
Lên top