Những chuyến xe “Hà Nội nghĩa tình” gửi hàng vào tâm dịch COVID-19

Những chuyến xe chở vào ủng hộ cho các tỉnh đang là tâm dịch.
Những chuyến xe chở vào ủng hộ cho các tỉnh đang là tâm dịch.
Những chuyến xe chở vào ủng hộ cho các tỉnh đang là tâm dịch.
Lên top