Những cán bộ phường ở Quảng Ngãi giúp dân chăn nuôi để họ yên tâm cách ly

Giúp người dân bị cách ly y tế ở Quảng Ngãi chăm sóc gia súc, thu hoạch nông sản. Văn Thanh
Giúp người dân bị cách ly y tế ở Quảng Ngãi chăm sóc gia súc, thu hoạch nông sản. Văn Thanh
Giúp người dân bị cách ly y tế ở Quảng Ngãi chăm sóc gia súc, thu hoạch nông sản. Văn Thanh
Lên top