Những bàn tay nhỏ vẽ lên cổ tích từ câu chuyện nghị lực Thiện Nhân

Bạn bạn nhỏ Làng SOS Đà Nẵng gửi tặng tranh bán đấu giá cho chương trình "Vẽ lên cổ tích". Ảnh: Thuỳ Trang
Bạn bạn nhỏ Làng SOS Đà Nẵng gửi tặng tranh bán đấu giá cho chương trình "Vẽ lên cổ tích". Ảnh: Thuỳ Trang
Bạn bạn nhỏ Làng SOS Đà Nẵng gửi tặng tranh bán đấu giá cho chương trình "Vẽ lên cổ tích". Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top