Nhóm tình nguyện mang ánh sáng cuộc đời cho những đứa trẻ mồ côi

Chị Bảo Trâm (ngoài cùng tay phải) và các tình nguyện viên trong dự án LoHi. Ảnh: LoHi
Chị Bảo Trâm (ngoài cùng tay phải) và các tình nguyện viên trong dự án LoHi. Ảnh: LoHi
Chị Bảo Trâm (ngoài cùng tay phải) và các tình nguyện viên trong dự án LoHi. Ảnh: LoHi
Lên top