Nhóm bạn trẻ xuyên đêm mang Noel cho người vô gia cư

Ảnh: Tùng Giang.
Ảnh: Tùng Giang.
Ảnh: Tùng Giang.
Lên top