Nhiếp ảnh gia mê cứu hộ khỉ Sơn Trà

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Công Hưng dành phần lớn thời gian khi có mặt ở Đà Nẵng để chơi đùa, cứu hộ khỉ ở Sơn Trà. Ảnh: Bình An
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Công Hưng dành phần lớn thời gian khi có mặt ở Đà Nẵng để chơi đùa, cứu hộ khỉ ở Sơn Trà. Ảnh: Bình An
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Công Hưng dành phần lớn thời gian khi có mặt ở Đà Nẵng để chơi đùa, cứu hộ khỉ ở Sơn Trà. Ảnh: Bình An
Lên top