Nhân viên y tế Đà Nẵng bật khóc khi được lên đường chi viện TPHCM

Nhân viên y tế Đà Nẵng bật khóc vì xúc động, khi được lên đường chi viện TPHCM. Ảnh: TT
Nhân viên y tế Đà Nẵng bật khóc vì xúc động, khi được lên đường chi viện TPHCM. Ảnh: TT
Nhân viên y tế Đà Nẵng bật khóc vì xúc động, khi được lên đường chi viện TPHCM. Ảnh: TT
Lên top