Nhà giáo hơn 20 năm làm MC giúp học trò nghèo

Thầy Ngô Hồng Khiêm tham quan tiết đọc sách tại Thư viện Thân thiện trong Trường Tiểu học Hồng Bàng mà thầy đã hỗ trợ hơn chục triệu đồng tiền trang bị sách. Ảnh: Lục Tùng
Thầy Ngô Hồng Khiêm tham quan tiết đọc sách tại Thư viện Thân thiện trong Trường Tiểu học Hồng Bàng mà thầy đã hỗ trợ hơn chục triệu đồng tiền trang bị sách. Ảnh: Lục Tùng
Thầy Ngô Hồng Khiêm tham quan tiết đọc sách tại Thư viện Thân thiện trong Trường Tiểu học Hồng Bàng mà thầy đã hỗ trợ hơn chục triệu đồng tiền trang bị sách. Ảnh: Lục Tùng
Lên top