Người thắp lửa “san sẻ yêu thương” mùa COVID

Nguyễn Thị Hà Giang – Ủy viên Ban chấp hành tỉnh Đoàn Nghệ An, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh trong một lần tham gia tình nguyện. Ảnh: NVCC
Nguyễn Thị Hà Giang – Ủy viên Ban chấp hành tỉnh Đoàn Nghệ An, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh trong một lần tham gia tình nguyện. Ảnh: NVCC
Nguyễn Thị Hà Giang – Ủy viên Ban chấp hành tỉnh Đoàn Nghệ An, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh trong một lần tham gia tình nguyện. Ảnh: NVCC
Lên top