Người phụ nữ khuyết tật hết lòng với những cảnh đời hoạn nạn

Quán may nhỏ mưu sinh và làm thiện nguyện nằm ven đồi, của chị Trang. Ảnh Thanh Trang.
Quán may nhỏ mưu sinh và làm thiện nguyện nằm ven đồi, của chị Trang. Ảnh Thanh Trang.
Quán may nhỏ mưu sinh và làm thiện nguyện nằm ven đồi, của chị Trang. Ảnh Thanh Trang.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top