Người phụ nữ giải cứu rau củ quả cho vùng dịch Hải Dương

Nông sản Hải Dương đến thời điểm thu hoạch nhưng bị dồn ứ, không thể bán được giải cứu.
Nông sản Hải Dương đến thời điểm thu hoạch nhưng bị dồn ứ, không thể bán được giải cứu.
Nông sản Hải Dương đến thời điểm thu hoạch nhưng bị dồn ứ, không thể bán được giải cứu.
Lên top