Người phụ nữ chỉ mong giúp đỡ cộng đồng được nhiều hơn

Chị Trần Thanh Thuỷ (thứ hai, từ trái sang) tặng rau cho người dân ở quận Tây Hồ (Hà Nội) trong đợt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Trần Thanh Thuỷ (thứ hai, từ trái sang) tặng rau cho người dân ở quận Tây Hồ (Hà Nội) trong đợt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Trần Thanh Thuỷ (thứ hai, từ trái sang) tặng rau cho người dân ở quận Tây Hồ (Hà Nội) trong đợt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top