Người nhà F0 may đồ blouse tặng y, bác sĩ: Lời tri ân trong từng đường kim

Các y, bác sĩ trong bộ đồ blouse được bà H may và gửi tặng. Ảnh: NVCC.
Các y, bác sĩ trong bộ đồ blouse được bà H may và gửi tặng. Ảnh: NVCC.
Các y, bác sĩ trong bộ đồ blouse được bà H may và gửi tặng. Ảnh: NVCC.
Lên top