Người nghèo ấm lòng với quán điểm tâm “0 đồng”

Những người tình nguyện tại quán 0 đồng tất bật chuẩn bị các phần ăn cho người dân đến thưởng thức và xin mang về. Ảnh: Thanh Thanh
Những người tình nguyện tại quán 0 đồng tất bật chuẩn bị các phần ăn cho người dân đến thưởng thức và xin mang về. Ảnh: Thanh Thanh
Những người tình nguyện tại quán 0 đồng tất bật chuẩn bị các phần ăn cho người dân đến thưởng thức và xin mang về. Ảnh: Thanh Thanh
Lên top