Người Nam Trà My cõng yêu thương, gửi miền xuôi chống dịch

Người dân Nam Trà My gửi rau về cho người dân Đà Nẵng. Ảnh Trần Vỹ
Người dân Nam Trà My gửi rau về cho người dân Đà Nẵng. Ảnh Trần Vỹ
Người dân Nam Trà My gửi rau về cho người dân Đà Nẵng. Ảnh Trần Vỹ
Lên top