Người lính già Điện Biên miệt mài chống COVID-19 bằng tranh cổ động

Lên top