Người lao động cạn sức vì dịch bệnh, bếp cơm 0 đồng Đà Nẵng liền đỏ lửa

Người dân cạn sức vì dịch bệnh, bếp cơm 0 đồng Đà Nẵng liền đỏ lửa. Ảnh: TT
Người dân cạn sức vì dịch bệnh, bếp cơm 0 đồng Đà Nẵng liền đỏ lửa. Ảnh: TT
Người dân cạn sức vì dịch bệnh, bếp cơm 0 đồng Đà Nẵng liền đỏ lửa. Ảnh: TT
Lên top