Người khiếm thị xúc động khi nhận được thực phẩm trong mùa dịch

Lên top