Người dân Nam Trà My cõng rau củ quả gửi vào TPHCM

Người dân huyện Nam Trà My gom củ quả gửi vào TPHCM. Ảnh: Minh Trí
Người dân huyện Nam Trà My gom củ quả gửi vào TPHCM. Ảnh: Minh Trí
Người dân huyện Nam Trà My gom củ quả gửi vào TPHCM. Ảnh: Minh Trí
Lên top