Người dân Đà Nẵng ủng hộ vật lực, tiếp sức người lao động TPHCM mùa dịch

Người dân Đà Nẵng ủng hộ vật lực, tiếp sức người lao động TPHCM mùa dịch. Ảnh: Quang Duyên
Người dân Đà Nẵng ủng hộ vật lực, tiếp sức người lao động TPHCM mùa dịch. Ảnh: Quang Duyên
Người dân Đà Nẵng ủng hộ vật lực, tiếp sức người lao động TPHCM mùa dịch. Ảnh: Quang Duyên
Lên top