Người dân Đà Nẵng tiếp sức nhau qua mùa dịch

Người dân Đà Nẵng tiếp sức nhau qua mùa dịch. Ảnh: Thuỳ Trang
Người dân Đà Nẵng tiếp sức nhau qua mùa dịch. Ảnh: Thuỳ Trang
Người dân Đà Nẵng tiếp sức nhau qua mùa dịch. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top