Người dân Đà Nẵng hợp sức đêm ngày hỗ trợ khu cách ly

Người dân Đà Nẵng hợp sức đêm ngày hỗ trợ khu cách ly. Ảnh: BN
Người dân Đà Nẵng hợp sức đêm ngày hỗ trợ khu cách ly. Ảnh: BN
Người dân Đà Nẵng hợp sức đêm ngày hỗ trợ khu cách ly. Ảnh: BN
Lên top