Người dân Cần Thơ gửi chuyến xe yêu thương đến miền rốn lũ

Lên top