Người Cồn Sơn gói “Tết quê” gửi đến nơi biên ải

Người dân gói bánh mứt chuối gửi các chiến sĩ.Ảnh: vy thịnh
Người dân gói bánh mứt chuối gửi các chiến sĩ.Ảnh: vy thịnh
Người dân gói bánh mứt chuối gửi các chiến sĩ.Ảnh: vy thịnh
Lên top