Nghĩ cho hành khách nhiều hơn cho bản thân

Anh Hà Văn Tỉnh lập biên bản tài sản hành khách để quên. Ảnh: Đ.S
Anh Hà Văn Tỉnh lập biên bản tài sản hành khách để quên. Ảnh: Đ.S
Anh Hà Văn Tỉnh lập biên bản tài sản hành khách để quên. Ảnh: Đ.S
Lên top