Ngày làm công nhân, tối làm hiệp sĩ cứu hộ

Lê Văn Mạnh (thứ hai, từ phải sang) cùng các đồng đội giúp đỡ người dân, công nhân bị hỏng xe trên đường đi làm về. Ảnh: NH
Lê Văn Mạnh (thứ hai, từ phải sang) cùng các đồng đội giúp đỡ người dân, công nhân bị hỏng xe trên đường đi làm về. Ảnh: NH
Lê Văn Mạnh (thứ hai, từ phải sang) cùng các đồng đội giúp đỡ người dân, công nhân bị hỏng xe trên đường đi làm về. Ảnh: NH
Lên top