Thầy giáo cứu hơn 10 người trong lũ dữ:

“Nếu chọn lại, tôi vẫn chọn cứu dân thay vì cứu nhà mình”

Thầy giáo Nguyễn Thương Tình. Ảnh: Thanh Chung
Thầy giáo Nguyễn Thương Tình. Ảnh: Thanh Chung
Thầy giáo Nguyễn Thương Tình. Ảnh: Thanh Chung
Lên top