Nảy ra ý tưởng bảo vệ môi trường khi thấy ống hút nhựa mắc trong mũi rùa

Chị Võ Quốc Thảo Nguyên quyết tâm tìm ra giải pháp giảm thiểu ống hút nhựa. Đồ hoạ: Hoài Anh
Chị Võ Quốc Thảo Nguyên quyết tâm tìm ra giải pháp giảm thiểu ống hút nhựa. Đồ hoạ: Hoài Anh
Chị Võ Quốc Thảo Nguyên quyết tâm tìm ra giải pháp giảm thiểu ống hút nhựa. Đồ hoạ: Hoài Anh
Lên top