Một thanh niên mất do tai nạn được gia đình hiến tạng để cứu người

Các chuyên gia, bác sĩ trong phòng mổ tại Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: Bệnh viện Bà Rịa
Các chuyên gia, bác sĩ trong phòng mổ tại Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: Bệnh viện Bà Rịa
Các chuyên gia, bác sĩ trong phòng mổ tại Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: Bệnh viện Bà Rịa
Lên top