Món quà đặc biệt tại chốt kiểm dịch COVID-19 TP.Hải Phòng

Các thành viên Chốt kiểm dịch số 3 TP.Hải Phòng hỗ trợ gia đình bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn. Ảnh CTV
Các thành viên Chốt kiểm dịch số 3 TP.Hải Phòng hỗ trợ gia đình bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn. Ảnh CTV
Các thành viên Chốt kiểm dịch số 3 TP.Hải Phòng hỗ trợ gia đình bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn. Ảnh CTV
Lên top