người Việt tử tế:

Mất hai chân, còn một tấm lòng

Ông Bùi Trường Sơn bên những phần quà chuẩn bị tặng người nghèo. Ảnh: S.H
Ông Bùi Trường Sơn bên những phần quà chuẩn bị tặng người nghèo. Ảnh: S.H
Ông Bùi Trường Sơn bên những phần quà chuẩn bị tặng người nghèo. Ảnh: S.H
Lên top