Mang tiếng hát, đổi nụ cười

Những người trẻ mang tiếng hát đổi lấy nụ cười cho bệnh nhân ung thư ở Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Những người trẻ mang tiếng hát đổi lấy nụ cười cho bệnh nhân ung thư ở Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Những người trẻ mang tiếng hát đổi lấy nụ cười cho bệnh nhân ung thư ở Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top