Mắc kẹt vì COVID-19, người nước ngoài ở Đà Nẵng cảm kích nhận quà hỗ trợ

Mắc kẹt vì COVID-19, người nước ngoài ở Đà Nẵng cảm kích nhận quà hỗ trợ. Ảnh: NHĐ
Mắc kẹt vì COVID-19, người nước ngoài ở Đà Nẵng cảm kích nhận quà hỗ trợ. Ảnh: NHĐ
Mắc kẹt vì COVID-19, người nước ngoài ở Đà Nẵng cảm kích nhận quà hỗ trợ. Ảnh: NHĐ
Lên top