Lớp khiêu vũ đặc biệt cho người khiếm thị

Cô giáo hướng dẫn học viên tại lớp học nhảy miễn phí dành cho người khiếm thị. Ảnh: Phạm Đông
Cô giáo hướng dẫn học viên tại lớp học nhảy miễn phí dành cho người khiếm thị. Ảnh: Phạm Đông
Cô giáo hướng dẫn học viên tại lớp học nhảy miễn phí dành cho người khiếm thị. Ảnh: Phạm Đông
Lên top