Lớp học tiếng Anh miễn phí của chàng thanh niên người Mông giữa núi rừng

Lớp học miễn phí của Thào A Pế đã thu hút nhiều học sinh trong bản đến. Ảnh: Hương Mai
Lớp học miễn phí của Thào A Pế đã thu hút nhiều học sinh trong bản đến. Ảnh: Hương Mai
Lớp học miễn phí của Thào A Pế đã thu hút nhiều học sinh trong bản đến. Ảnh: Hương Mai
Lên top