Lão nông nhặt rác làm sạch thôn bản

Ông Võ Bun cùng đoàn viên thanh niên đi nhặt rác thải nhựa. Ảnh: Hưng thơ
Ông Võ Bun cùng đoàn viên thanh niên đi nhặt rác thải nhựa. Ảnh: Hưng thơ
Ông Võ Bun cùng đoàn viên thanh niên đi nhặt rác thải nhựa. Ảnh: Hưng thơ
Lên top